EMCC magyarországi közgyűlése

Az EMCC magyarországi szervezete, az „Európai Mentoring és Coaching Szervezet Magyarországi Egyesülete” 2014. évi közgyűlését 2014. június 4-én 17.30-kor tartja.

Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/c (GROW Csoport irodája)


EMCC (European Mentoring and Coaching Council) nemzetközi konferenciák 2014

Az EMCC (European Mentoring and Coaching Council) évente két nagy nemzetközi konferenciát szervez.

2014-ben a European mentoring and Coaching Research Conference  június 26-27-én Párizs közelében, a Cerby Pontoise egyetemen kerül megrendezésre.

Az Annual mentoring and Coaching Conference  helyszíne Velence lesz 2014. november 20-22 között.

További információk, jelentkezés a http://www.emccconference.org/ lapon találhatók.

Érdeklődők a http://www.emccouncil.org/eu/en/whats_on/previous_conferences lapon nézhetnek utána a korábbi konferenciák anyagainak.EMCC (European Mentoring and Coaching Council) organises two big international conferences each year.


Vezetői készségek a jövőben

A vezetés olyan, mint az izomzat, minél tudatosabban edzik, annál erősebb lesz. A Center for Creative Leadership közelmúltbeli kutatása rávilágít, miért kell megfelelően edzeni.

15 amerikai vállalat 2000 vezetőjét vonták be a vizsgálatba, és 20 vezetői képességet vizsgáltak. Az eredmény több, mint meglepő: a négy, a jövőben legfontosabb vezetői készségről (emberek vezetése, stratégiai tervezés, az elkötelezettség erősítése, változások menedzselése) kiderült, hogy a gyenge pontok közé tartoznak. Jelen vannak, de nem kellő súllyal. A kutatók a kívánt értéktől való eltérést vezetői szakadéknak (leadership gap) nevezték el. A szakadék mélysége csökkenthető, ha az alábbiakra kiemelten figyelünk:

 • csapatmunka és együttműködés
 • változás menedzselése
 • kommunikáció
 • rendkívüli tanulási szándék
 • döntéskészség

Az edzésnek ezekre kell fókuszálnia és a sikerhez fontos szereplő a személyes edző (executive coach).

A CCL tanulmánya alapján


Változásmenedzsment: Mit? Miért? Hogyan?

Bár sokszor a változás „puha” („soft”) oldalának nevezik, menedzselni a változás emberi oldalát sokszor a legnagyobb kihívás, és egy szervezeti átalakítás kritikus része. Nézzünk például egy összeolvadást, vagy felvásárlást. A változás technikai oldala – vagy „kemény” oldala – minden bizonnyal összetett lesz. Ki kell dolgozni az üzlet pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat.

Ami azonban igazán lényeges, az az emberek bevonása a változásba. A változás „puha” oldala sokszor valójában a „keményebb” része a változásnak. A Change Management Learning Center cikke a változás emberi oldalának menedzseléséhez ad útmutatót a „Mit?”, „Miért?” és „Hogyan?” kérdésekre adott válaszok strukturált bemutatásával.

“Változásmenedzsment: Mit? Miért? Hogyan?” bővebben


Érzelmi Intelligencia és a vezetés

Kutatási adatok bizonyítják,hogy szoros összefüggés van teljesítmény és az érzelmi intelligencia (EI) között. 265 vezetőnél elemezték a vezetői nézeteket, az érzelmi intelligenciát,a személyiségtípust (amit a Myers-Briggs indikátorral mértek) és a vezető nemét. Rákérdeztek a sikertényezőkre, arra, hogy amennyiben már hallottak az EI-ről, mi a véleményük róla. Úgy gondolják-e, hogy az EI fejleszthető, és ha igen, miként. Hogyan értékelik saját Érzelmi Intelligenciájukat? Vajon változik-e a vezetés és az EI kapcsolata hierarchikus szintenként, a vezetői tapasztalatok szerint, a személyiségtípusok és a nem alapján.

Megállapításaikat 6 pontban foglalták össze:

 1. A vezetők minden szinten nyitottak az EI fejlesztésére, de egészen másként beszélnek róla, mint a szakemberek.
 2. Számukra igazán az az értékes, ha saját tapasztalataik alapján vonhatják le a következtetéseket a tanulási folyamatban.
 3. A személyiségtípus meghatározó az EI fejlesztési programokban.
 4. A vezetők EI fejlesztésében az öntudatosság, mások meghallgatása és az adaptálás legyenek a fő „tantárgyak”.
 5. A fejlesztési programok összeállításakor a vakfoltokra és az általuk képviselt szterotipiákra figyelemmel kell lenni.
 6. Nincs nemek szerint különbség a EI szempontjából.


A felsővezetők tanulása

A felsővezetők fejlesztése kritikus fontosságú a pozíció hatékony betöltése és az üzleti világ növekvő kihívásaira történő időbeni reagálás szempontjából. Magas színvonalon kell tudjanak teljesíteni a problémamegoldás, döntéshozatal és több más vezetői területen. A következő tényezők jelentik a legnagyobb kihívást a felsővezetők tanulási folyamatában:

“A felsővezetők tanulása” bővebben